VCA Actualiteiten

Veilig werken in een kruipruimte

Om veilig en gezond te werken in kruipruimten, dient u onder andere de volgende maatregelen te treffen:
Ga na of de toegang voldoende ruimte biedt voor de medewerker, de gereedschappen en de materialen.
Gebruik losse verlichting alleen met een veilige spanning. Dat wil zeggen spanning die niet hoger is dan 50 V bij wisselspanning of 120 V rimpelvrij bij gelijkspanning.
Maak een inventarisatie of er een vermoeden is van een onveilige atmosfeer.

Lees verder

Werken vanuit een werkbak of werkplatform hangend aan een hijskraan aan strenge(re) regels gebonden

Sinds 1 juli gelden er nog strengere regels voor het werken vanuit een werkbak of platform aan een hijskraan. Alleen in uitzonderlijke situaties mag iemand op hoogte vanuit zo’n bak aan de slag. Doe dan wel eerst een LMRA en meldt het werk altijd bij de inspectie SZW. Geef onder meer de locatie en de duur van de werkzaamheden door. Lees op onze website waaraan je nog meer moet denken.

Lees verder
Menu