VCA Actualiteiten

Veilig werken in een kruipruimte

Om veilig en gezond te werken in kruipruimten, dient u onder andere de volgende maatregelen te treffen:
Ga na of de toegang voldoende ruimte biedt voor de medewerker, de gereedschappen en de materialen.
Gebruik losse verlichting alleen met een veilige spanning. Dat wil zeggen spanning die niet hoger is dan 50 V bij wisselspanning of 120 V rimpelvrij bij gelijkspanning.
Maak een inventarisatie of er een vermoeden is van een onveilige atmosfeer.

Lees verder
Menu