Basis-VCA

Basis-VCA in 15 minuten per dag

Studeer 15 minuten per dag en slaag direct voor het examen.

Je laat met het certificaat Basis-VCA zien dat je de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Bovendien is dat verplicht gesteld  door VCA. Je geeft daarmee dus aan dat je veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen.  

Wie?
Je gaat aan de slag voor een aannemer en je  moet  een Basis-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld, als je op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt.

Waarom?
Je werkgever en zijn opdrachtgevers wil dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Zo doende weet je wat er van je verwacht wordt.

Wat houdt Basis-VCA in?
De Basis bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
Geaccepteerde kwalificaties
Voor Basis-VCA worden ook Belgische en Duitse certificaten geaccepteerd. Diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk zijn gelijkwaardig. Bovendien ben je met een MVK- of HVK-diploma vrijgesteld van Basis-VCA. Je moet dan wel het vak praktiseren.

Welke onderwerpen komen aan bod?

B-VCA behandelt de volgende onderwerpen:

1. Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

2. Uitvoeren van werkzaamheden

 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

3. Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

4. Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties
Basis-VCA P3 filter als adembescherming
Bij gevaar van het werken in een omgeving met giftige dampen en gassen is het verstandig om een P3 filter te gebruiken
Nog beter is het om een bronmaatregel te nemen
Menu