chroom-6 op de werkvloer

Maandag 6 juli werd het RIVM rapport: ‘Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek’ aangeboden aan de Tweede Kamer namens staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het RIVM heeft daarin de toepassingen van en blootstelling aan chroom-6 voor werknemers in Nederland ge├»nventariseerd en geeft een actueel beeld op basis van de beschikbare kennis. Voor de hand liggende maar ook minder voor de hand liggende toepassingen van chroom-6 zijn in het rapport vermeld.

Het RIVM concludeert op basis van het onderzoek dat op de werkplek in Nederland nog steeds blootstelling aan chroom-6 kan plaatsvinden. Ondanks dat de laatste jaren meer aandacht is voor de gezondheidseffecten en risico’s die blootstelling aan deze stof met zich meebrengt, blijven maatregelen om de blootstelling van werknemers te beperken hard nodig.

Het rapport is gebaseerd op een drietal informatiebronnen; een analyse van de REACH autorisatie-aanvragen, een analyse naar gebruik en werkzaamheden die niet in de REACH autorisatie-aanvragen beschreven staan en tenslotte op een consultatie van Nederlandse brancheorganisaties en andere relevante partijen.

Chroom-6 wordt in Nederland toegepast als oppervlaktebehandeling van metalen en plastics zoals hard verchromen en decoratief verchromen. Ook worden, op beperkte schaal, chromaat houdende primers en coatings voor specifieke toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie aangebracht. Daarnaast laat de inventarisatie zien dat ondanks de geldende REACH-restricties voor het gehalte van chroom-6 in specifieke producten zoals cement en leer, blootstelling voor de werknemer kan optreden bij contact met deze producten. Aanwezigheid van chroom-6 vanuit toepassing uit het verleden kan blootstelling veroorzaken bij hoog energetische werkzaamheden zoals het schuren van oude verflagen of het lassen van chroomhoudende materialen.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu