Op grond van de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ krijgt de Inspectie meer handhavingsinstrumenten. Het wordt zelfs mogelijk om werkzaamheden stil te leggen als de werkgever de noodzakelijke maatregelen in ernstige mate niet neemt. Het is voor werkgevers belangrijk om de risico’s voor werkenden te inventariseren en een plan van aanpak maken voor een coronaproof werkplek. Vergeet daarbij niet om dit ook vast te leggen in de RI&E.

Veel branches en bedrijven werken al met speciale corona-protocollen en steeds meer branches laten de Covid-19 module in hun RI&E erkennen. Dit betekent dat er bij die branche-RI&E een door het Steunpunt RI&E erkende Covid-19 module is toegevoegd (herkenbaar aan ). Bedrijven met maximaal 25 werknemers hoeven de aanpassing met Covid-19 niet te laten toetsen als zij op basis van een RI&E-instrument met Covid-19-erkenning hun RI&E aanvullen.

Covid

Hoofdlijnen en doelen Inspectie SZW

2021 is het derde uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan dat loopt tot 2022. Op hoofdlijnen zijn dit de doelen van de verschillende programma’s van de Inspectie SZW voor gezond en veilig werken:

  • Het aanpakken van onveilige en ongezonde werksituaties, blootleggen van de achterliggende oorzaken en ontwikkelen van een bijpassende effectieve aanpak.
  • Het doen van onderzoek naar arbeidsongevallen en klachten over (gevaarlijke en ongezonde) werksituaties en machines met het doel daarvan te leren.
  • Het bijdragen aan meer bewustwording van werkgevers en werknemers van de gevaren van ongezond en onveilig werken.
  • Om haar doelen te bereiken, intervenieert de Inspectie niet alleen bij de werkgever, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk.Covid in de RI&E
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu