Examenvormen Opbouw en Feedback

Wijzigingen op de officiële VCA-examens  per 1 september 2017 (Nederland) of 1 januari 2018 (België)

  1. Regulier examen of voorleesexamen
  2. Standaardtalen en talen op aanvraag
  3. Nieuwe vraagvormen in examens VCA
 1. Cesuur en deelscores
 2. Toetsmatrijzen
 3. Feedback op examen

1. Regulier examen of voorleesexamen

Er zijn twee typen examens voor B-VCA:

 • Het reguliere examen (60 minuten)
 • Het voorleesexamen met Readspeaker (75 minuten)

Sinds 1 september 2017 zijn er geen papieren VCA-examens meer beschikbaar in Nederland.

Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Dit is een applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm voor kan laten lezen door op een knop te klikken. De enige standaardtalen waar dit niet voor beschikbaar is, zijn: Litouws en Bulgaars.

Hierbij een overzicht van wat er wel en niet wordt voorgelezen door Readspeaker.

Vraagvorm Wat wordt voorgelezen
Matching/Ranking Alleen de stam en vraag worden voorgelezen.
Matrix Alles. (De antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kun je wel selecteren en laten voorlezen).
Multiple response Alles.
Multiple choice Alles.

Voor VOL en VIL is geen voorleesexamen mogelijk.

 

2. Standaardtalen en talen op aanvraag

Een overzicht van de standaardtalen, talen op aanvraag en de talen van voorleesexamens, is te vinden bij de veelgestelde vragen.

3. Nieuwe vraagvormen in examens VCA

In de VCA-examens die per 1 september 2017 (Nederland) en 1 januari 2018 (België) worden afgenomen, komen vraagvormen voor die eerder niet voorkwamen:

  • De meervoudig-antwoordvraag

De kandidaat moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

  • De matrixvraag

De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.

  • De rangschikvraag

De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.

  • De koppel- of matchingvraag

De kandidaat moet 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.

  • Vragen met situatieschets in afbeelding

In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.
In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.

Het VCA-stelsel heeft tot doel om het veilig werken te bevorderen. Opleiders hebben hier een belangrijke rol in. Opleiden is niet een examentraining. Om deze redenen wordt er slechts één officieel proefexamen beschikbaar gesteld. Het doel van het proefexamen is dat kandidaten kunnen oefenen met nieuwe vraagvormen. Alle nieuwe vraagvormen komen voor in dit proefexamen.

 4. Cesuur en deelscores

Cesuur examen VCA
De cesuur is voor Nederland per 1 september 2017 aangepast. De cesuur is aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat de gokkans wordt verrekend in de cesuur, is de cesuur aangepast. In de toetsmatrijzen is aangegeven vanaf hoeveel punten een kandidaat een voldoende scoort.

Deelscores examens VCA
Bij enkele nieuwe vraagvormen wordt gewerkt met deelscores. Dat geldt voor onderstaande vraagvormen:

 • Meervoudig-antwoordvraag
 • Matrixvraag

Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore.

 • Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 25 punten behalen per goed antwoord.
 • Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 33 punten behalen per goed antwoord.
 • Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer de proportie af, met een ondergrens van

De kandidaat kan dus nooit negatief scoren.

Voor ranking en matching wordt niet met deelscores gewerkt, omdat daar de onderlinge afhankelijkheid tussen de antwoorden heel hoog is (een fout in het ordenen van een procedure = een onjuiste procedure).

5. Toetsmatrijzen

Op basis van de ontwikkeling van een toelichting op de nieuwe Eind- en Toetstermen (ETT) is een nieuw ETT-document beschikbaar gekomen. In het document VCA-ETT 2017-Opleiding met wijzigingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in kleur:

 • De rode opmerkingen zijn wijzigingen t.o.v. de versie VCA-ETT 2017-Opleiding die al op de website stond
 • De groene opmerkingen zijn toevoegingen aan de versie van de huidige 2016 ETT

In het document VCA-ETT 2017-Opleiding zijn de wijzigingen doorgevoerd, maar niet aangegeven.

De vertalingen van het document met wijzigingen in Engels, Duits en Frans staan op de website.

Een toelichting op de nieuwe ETT is te bestellen via de website van de SSVV.

Tot slot zijn de toetsmatrijzen VCA-Basis, VCA-VOL en VIL-VCU, die vanaf
1 september 2017 (Nederland) en 1 januari 2018 (België) van kracht zijn, gepubliceerd.

6. Feedback op examen

Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, na het afsluiten van het examen de voorlopige uitslag in beeld. De kandidaat kan vervolgens ook de vragen die fout gemaakt zijn opnieuw inzien. Zie in deze uitleg hoe deze schermen eruitzien. Daarnaast kan een niet-geslaagde kandidaat op verzoek, via een examencentrum, onder toezicht in Amersfoort een inzage doen.

Menu