Toepassen IAF MD22:2018 i.c.m. de VCA/6.0

Met de introductie van VCA 2017/6.0 is ook per 01-01-2019 de IAF MD22:2018 van kracht geworden. Dit document beschrijft de (aanvullende) eisen voor het onder ISO17021:2015 certificeren van beheerssystemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek.

De inhoud van het document IAF MD22:2018 is op sommige punten niet in lijn met de vereisten van het VCA 2017/6.0 schema. Hiervoor is interpretatie nodig van SSVV (schemabeheerder) en de betreffende Certificerende Instelling.

In samenwerking met NVCI (branche organisatie) en de Certificerende Instellingen zijn er voor de punten uit de IAF MD22:2018, welke niet in lijn zijn met de VCA 2017/6.0 en de ISO17021:2015, interpretaties opgesteld hoe deze te beoordelen.

Middels dit bericht willen wij U graag op de hoogte brengen van deze inter- pretaties en hoe CI deze toepast in de beoordeling welke voor u als certificaat- houder van belang is.

  •   Per 01-01-2019 dient de gecertificeerde organisatie alle ernstige incidenten of wettelijke overtredingen waarbij de betrokkenheid van het bevoegd gezag ver- eist is te melden bij de certificerende instelling.
    •   Dit geldt alleen voor de incidenten voortkomend uit de operationele activiteiten uitgevoerd op de projectlocaties bij klanten binnen de scope van certificatie.
    •   De CI zal toetsen hoe deze eis wordt geborgd in het systeem en op de eventuele toepassing ervan.
  •   Wat voorheen niet of nauwelijks werd meegenomen bij VCA audits was (relevante) wet & regelgeving. Hier wordt nu expliciet naar verwezen.
    •   Dit geldt alleen voor relevante wet & regelgeving gerelateerd aan de operationele activiteiten voortkomend uit de scope van certificatie.
    •   De CI zal toetsen in fase 1 op de systematiek voor opvolging van relevante wet & regelgeving . In fase 2 zal worden getoetst of wordt voldaan aan die relevante wet & regelgeving en hoe de organisatie beoordeeld of blijvend kan worden voldaan.
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu