Speerpunten: meer aandacht voor de RI&E
De speerpunten op het gebied van veilig en gezond werken zijn gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het voorkomen van beroepsziekten. Ook het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie staat hoog op de agenda. Daarbij is ook veel aandacht voor de risico-inventarisatie- en -evaluatie oftewel RI&E.

Marc Kuijpers (Inspectie SZW):

Zo gaan we volgend jaar op arbozorg meer voorlichting en handhaving inzetten. Dat is hard nodig. Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog. Voor ieder bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn. Veiligheid raakt iedereen. En is van levensbelang. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt direct een boete.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu