Werk je op hoogte met een werkbak of werkplatform? Dan is dit een belangrijk bericht voor jou. Per 1 juli gelden strengere regels.


Per 1 juli 2020 wijzigt artikel 7.23d van het Arbobesluit. Dit artikel bevat speciale bepalingen over het gebruik van werkbakken in combinatie met hijs- en hefmiddelen. Het gebruik van een werkbak of werkplatform gekoppeld aan hefmiddelen (b.v. heftruck) is niet meer toegestaan. Gekoppeld aan hijsmiddelen (b.v. een kraan) mag alleen nog bij hoge uitzondering en vereist veel extra voorbereiding. Zo bestaan de voorbereidingen uit:

het maken van een werkplan,
goedkeuring van het werkplan door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige,
aanmelding van de werkzaamheden 2 dagen vooraf bij https://inspectieszw.nl/melden/werkbakken-en-werkplatformen.
De opdrachtgever of werkgever is verantwoordelijk voor de voorbereidingen. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes.
Voor uitgebreide informatie en een leidraad van SZW zie https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/leidraad-voor-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform-ontwikkeld.

Kortgezegd wordt in artikel 7.23d van het Arbobesluit per 1 juli 2020 het gebruik van een werkbak, in combinatie met een hefmiddel dat daar niet specifiek voor is ontworpen, niet meer toegestaan.Bij Valgevaar bestaat de mogelijkheid niet meer om gebruik te maken van een werkbak in combinatie met een heftruck.

Een andere wijziging in artikel 7.23d van het Arbobesluit houdt in dat het werken met een werkbak aan een hijsmiddel aan veel strengere regels moet voldoen. Een van de belangrijkste aanvullingen is dat vooraf een schriftelijk werkplan moet worden opgesteld dat moet worden beoordeeld en in orde bevonden door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige. Het werken vanuit een werkbak die aan de hijskraan is bevestigd wordt genoemd in de “Procedure Werken op hoogte” die speciaal bedoeld is voor de scheepsbouw en -reparatie. Hierin wordt het schriftelijke werkplan en de beoordeling door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige niet genoemd.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu