Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Checklist 2017 tekst van de norm

VCA Checklist 2017/6.0

De VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) heeft sinds de start in 1994 een groei doorgemaakt als referentiekader voor het veilig uitvoeren van gevaarlijke werkzaamheden door aannemers. Alhoewel de VCA is bedoeld voor aannemers in de (petro)chemische industrie, is het in ruime mate geaccepteerd in andere branches. Veel sectoren gebruiken de VCA Checklist om de doelstelling “vermindering van ongevallen” te bewerkstelligen.

VCO Checklist

De VCO (Veiligheid Checklist Opdrachtgevers) bestaat sinds 2004 als een “self assessment” checklist. Sindsdien is de VCO door voortschrijdend inzicht op een aantal punten aangepast en werd besloten om VCO certificatie met ingang van februari 2007  mogelijk te maken. Daarmee kunnen opdrachtgevers laten zien dat het hen ernst is wat betreft de samenwerking met aannemers op het gebied van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). VCO-certificatie, op basis van procedures welke in de VCO zijn vermeld, vindt plaats onder toezicht van het CCVD-VCA in Nederland en het UCvD-VCA in België.

Optimale veiligheid bij de uitvoering van risicovolle werkzaamheden kan verkregen worden door een aannemer met VCA en een opdrachtgever die voldoet aan de eisen vastgelegd in de VCO!

VCA HELPDESK

Ter ondersteuning van de VCO-gebruiker is op de VCA website een helpdesk functie opgezet waar, via e-mail, vragen gesteld kunnen worden. Wij zijn van mening met de VCO in samenhang met de VCA een belangrijke bijdrage te leveren aan verdere vermindering van het aantal letselongevallen in de industrie.

Menu